Как се поставя жива стръв

Риболов на жива страв

Риболова с жива стръв доста пъти се оказва много по-ефективен от самата изкуствена примамка. Според това какъв вид и по какъв начин, в какви условия се провежда риболова, то живата стръв се поставя по специален начин.

За целта са нужни: Жива стръв; Куки (които може да са единични или двойни; Стоманена каишка; Карабинер за закачане.

Метода е следния стръвта се поставя на куката за улов. Този начин е най-удобния, лесен и бърз. Негово предимство е, че не наранява стръвта и тя остава за дълго жива, като недостатък можем да посочим, че неправилното закачване може да изгуби стръвта.

Друг метод е захващане на рибата за стръв на гръбната перка с кука. Този метод, колкото ефективен, толкова и ненадежден може да се окаже. Това се провокира от факта, че ако рибата се мята твърде много може да разкъса перката или да повреди гръбнака си, а това автоматично я наранява и тя умира.

Метод за поставяне на жива стръв е и двойното комбинирано захващане. Прави се на горната перка и на устата. За разлика от предходния начин за поставяне е по-надежден, но при него стръвта бърз умира.

Четвърти метод за залавяне на стръвта с кука е като тя се прекара през устата и едното хрило, Така стръвта остава за по-дълго жива, но самия подход е по-труден за изпълнение.

Още по-сложен е идния метод за поставяне на жива стръв и той обхваща предходния с прекарване на куката през устата и хрилете, но се захваща едва към опашката, минавайки през гръбната перка. Подходящ е за издърпване на примамка за последващи хвърляния.

Последния метод за поставяне на жива стръв на кука е свързан с тънка линия и стоманена каишка. Прикрепва се към хрилете и с малък карабинер се залавя на края на двойна кука. Издърпва се до ниво, че стъблото на куката да е в устата, а краищата отвън. Когато се избере правилен метод за закрепване на куката и стръвта, то и улова ще е надежден. Живата стръв може да издържи по-дълг, в зависимост от прикачването й на куката.

Как да ловят риба стръв през зимата

риболов през зимата

Зимният риболов, както всеки друг такъв е уникално и неповторимо изживяване. Всеки рибар го знае. И все пак и той е съпроводен с множество тънкости и специфични моменти. Накратко сме поместили малко информация за основните неща, които могат да помогнат в улова на риба през зимата.

Зимния риболов не може да се мерим с големите парчета риба, както в по-топлите месеци, но въпреки това с подходящата стръв можем да направим чудеса.

Дребна рибка за примамка на хищна риба; Един брой прът за риболов; Линия за риболов и още.

Зимния риболов се прави основно в изкуствените водоеми. За целта се търси стратегическото място от, където се набляга на улова на малки рибки. За нейния риболов не са нужни дълбоки води, а по-скоро тези достигащи до 3 метра дълбочина. Добър подход е стръвта да се лови в същия водоем, от който се очаква да се улови и едрата риба след това.

За зимен риболов е добре да се използва линия за риболов с диаметър не по-голям от 0,8 и с кука волфрам. Куката трябва да е тънка и в тъмен цвят. За стръв се ползва муха, червей, ларва или репей. За други храни се използват зърнени култури като просо.

За стръв могат да служат и малки риби, но и техния избор трябва да е добре направен. Жива стръв може да е уклей, кротуша, клен, хлебарка или костур. Те са идеални за стръв на хищната риба в езерата.

В риболова трябва да се прави всичко бавно, така, че рибата не погълне веднага плячката си. Добре е да се ползва повече от 1-а пръчка. Започва се с бавно понижаване на въдицата със стръвта към дъното, за да се усети чувствителното кимване. Когато то започне и въдицата потрепне трябва да се провери и да се отстрани уловената риба. За запазване на жива стръв, може да се съхрани в прясна вода. Така живата стръв може да се съхранява до две седмици.

Мухарски риболов в големи реки – трета част

Риболов на муха в река

За вечния рибар местата за риболов никога нямат край. Волната душа може да покорява всякакви места, без значение дали те са малки или по-големи водоеми. И като продължение на първите две части за Мухарски риболов на пъстърва в малки, средни и големи реки у нас, тук ще се спрем конкретно на най-големите места за улов на балканска пъстърва. Нека започнем обиколката с реки Бели Вит, Черни Вит. Във водите на тези реки могат да се уловят значително големи екземпляри на балканска, речна пъстърва. В повечето случаи, количествата на улова са по-големи, от размерите на рибата, но това не бива да е предпоставка да ги пренебрегнем.

По горното течение от река Тунджа балканска пъстърва не е сред местните обитатели, но изкуствено е пренесена и улова й е реален. За реки Елешница и Видима също могат да са споходени с идеален улов от големи количества пъстърва, а в топлите месеци и риболова на суха муха е подходящ.

За Рила планина отново не липсват големи, красиви и удобни за риболов реки. Сред тях с привилегия се отрежда място на река Рилска. Нейната дължина е 51 км. Пъстървата тук е пръсната по цялата дължина на реката, което допринася риболова да се съпроводен със сполука и да направи няколко дневния излет в полезно и приятно изживяване.

В края на списъка нека добавим още две богати на пъстърва реки у нас и те са Ерма и Драговищица. Разположени са в западната част на страната ни и в близост със Сърбия. Гарантирано успешен ще е мухарският риболов в тях. Те са богати на красиви риби с уникални шарки.

Местата никога не могат да се изчерпат и винаги могат да бъдат добавени нови в списъка, особено от рибарите с по-голям стаж, но в тези няколко теми се опитахме да сме максимално полезни и да сме допринесли с нещо, за обогатяване познанията поне на начинаещия рибар.

Мухарски риболов в средно големи реки – втора част

Риболов на муха

 Втората част от раздела Мухарски риболов е отредена на по-големите или т.нар. средно големи реки.

Нека първоначално да споменем, че единствената голяма и истински богата река на пъстърва в България е река Въча, но с годините все по осезаемо се забелязва спад в нивата й, а това говори, че един ден тя ще изчезне от картата и на мястото й ще остане сам дъно на язовир. И все пак, за сега тя се нарежда за мястото у нас с най-красива пъстървова риба.

Всички реки в България или поне повечето се оттичат в Черно и Егейско море. Като средно големи реки в страната са много. Всяка от тях води началото си от планини Пирин, или Рила, или Витоша, или Родопите. Най-голямата река е Искър. Тя достига 368 км дължина. В нея броя на балканска пъстърва и по притоците в горно течение от реката е най-голям. Следващата по-големина и подходяща за риболов с муха е Струма, чиято дължина е 290 км. През последните години в тази река значително нараства популацията на балканска пъстърва, а това я отрежда на първите места удобни за риболов в България. Понякога в нея се наблюдават американски пъстърви, развъдени, чрез някой рибарник или пуснати риболовци.

Сред Родопските реки са Триградска и Девинска, а те формират и река Въча. Някога в тях е имало много популации от балканска пъстърва, но днес това е значително по-различно. И въпреки всичко съчетаване на излет с риболов никога не е излишно. За риболов на муха от пъстърва са подходящи и реки Арда, Юговска река, Канина и други.

Всяка една част от Родопите планина или, която и да е друга планина в България е изключително приятна за лагеруване, палатки или къмпинг, а наред с това винаги може да се добави и любителски риболов. Никога не се знае, колко късмет може да споходи човек, а и когато всичко е в съчетание с красивата природа, то всичко останало е неповторимо за изживяване.

Мухарски риболов в малки реки и притоци – първа част

Риболов на муха

Всеки рибар знае, че местата по света и дори само в нашата страна, където може да се лови риба са така многобройни, че с няколко реда е невъзможно да се опишат. Всяко едно езеро, река, поток е приказно, примамливо и достъпно, а това придава автентичен привкус и засилва онова усещане в страстта на рибаря, което не може да се пише с няколко думи.

Не е за пренебрегване и факта, че всяко едно нов местенце за риболов е колкото примамливо, така и уникално, а това често кара рибаря да не се спира и да търси все нови и непокорени водоеми, а много често тъкмо обратното да се връща към старите места, за да има същата сполука и този път.

За мухарския риболов в България можем да конкретизираме темите в няколко раздела, части и те да са сведени до малки реки и потоци, средно големи реки и високопланински езера.

Нека започнем с малките поточета и реки. В България има множество такива, благодарение и на многото планини, от които извират. Всеки опитен или учещ се рибар знае, че в тях е наситено от балканска пъстърва. Благодарение на чистотата, бистротата и бързината на ручеите, там рибата е винаги екологична и чиста, а вкуса на месото й превъзходен.

Рибите в такива води не са с гигантски размери, но поради естествената им среда на живот, винаги могат да изненадат риболовеца.

Най-честите случаи на улов на балканска, речна пъстърва са с по 30 см, а там дива риба е неповторима. До тези реки са труднодостъпни в повечето случаи, а това придава неповторимо изживяване, дори за риболова с муха, който се превръща в голямо предизвикателство. В много от българските места за риболов десетки години не е стъпвал човешки крак, а местностите са обрасли с дебела, непроходима растителност и сред иглолистни храсти. Непокътнатата природа там е запазила дивата балканка, а улова й за всеки привърженик на риболова, би бил невероятно изживяване, съпроводено с голяма тръпка.

Винаги може да се съчетае риболова с приятен излет, палатка или няколко дневно къмпингуване.

Избор на плувка за риболв

Как да изберем правилната плувка

Всеки рибар знае, че плувката е една от най-важните части, за да бъде успешен улова. Тя е неизменна част от монтажа, а на първо място в избора й стои формата. Формата на плувката се избира в зависимост от условията, в които ще се ловува. За риболов в течаща вода, плувката трябва да стои изправена. Основната тежест на плувката трябва да се разполага на малка площ под повърхността на водата. Формата на тялото трябва да е плоска, а това допринася при води с течения. В случаите, когато водата не е течаща, вятърът също размества горните пластове и дори в тези случаи е нужно по-малко и обла, капковидна плувка.

За води, където рибата кълве внимателно стръвта, то има друга съществена специфика в подбора на плувка. За тези случаи се използват тънки и дълги плувки, а с тяхна помощ се оказва минимално съпротивление. При голямо такова рибата може да върне плувката от захапа си.

В избора на плувка, трябва да се предвиди и антената. Нейния подбор се свежда главно до видимостта й. Всеки рибар знае, че антената понякога налага повече внимание от другите детайли. Има някои от тях, които смятат, че жълтата такава е идеална за всеки случаи, това обаче не е прието правилно и има много опоненти. Оранжевият цвят за антена, също се препоръчва. Нека не пропускаме факта, че избора на цвят, трябва да е според индивидуалностите на въдичаря. Така например, ако някои забелязва добре жълтия, цвят, то за други с оранжев тя ще личи по-добре. Размера на антена е от значение. Така например голямата такава ще създава и голямо съпротивление, в случаи, обаче, че антената е прекалено тънка и малка, то плувката може да бъде завлечена под водата от самата стръв.

Избор на влакно и повод за риболова

Как да изберем влакното за риболов

С цялостната подготовка около стягане на такъмите за риба, трябва да помислим върху избора на влакно и повод. За да се извади лесно закачената риба е необходимо влакното да е достатъчно дебело, а в същото време и тънко, че да заблуждава рибата. Осигуреността в случая е важна, за да не се окаже твърде тънко влакното и да се скъса. За стандартен риболов на платика и бабушка в нормални условия може да се използва влакно с размер 0,12, в останалите случаи, когато е сигурен улова се използва размер 0,10. В случаи на риболов във водоеми с много шаран и бяла мряна, линията трябва да подсигурена и здрава.

В общи линии това е най-важното в избора на всяко основно влакно.

По отношение на поводите, линията се съчетава в зависимост от лова на риба, за която сме тръгнали. Избор на повод с по-тънки размери от основното влакно е правилен. Тогава наблягаме на минимум с 0,02 мм. По този начин в случаи на грешка и скъсване, то освен повода, друго няма да загубите. Излизане от тази ситуация става за кратко време само с подмяната на повода с нов. В случаите, когато риболова е по-труден е добре да има по-малки куки, по-големи се използват за по-лесно и бързо изваждане на рибата.

Когато става въпрос за спортен риболов, то не се допуска използване на повече от един поводи. Готовите поводи лесно се адаптират към неочаквани ситуации и са най-добрият избор. При улов, влакното трябва да е към вътрешната страна на лопатката. Това е нужно, ако куката се наклони на дадена страна, то и кордата да се огъне натам. Спестяват се пропуски в кълването.

Като цяло техниката на улова е специфична, а с нея и избора на такъми за различните ситуации. По отношение дължината на повода се избира в зависимост от размера на рибата. Или казано нагледно, колкото по-малки риби се ловят, толкова по-къс повод е нужен. Така за малки риби се използват размери от 10, 12 сантиметра на повода, а при едри риби, 30, 35 сантиметра. Вторият пример се отнася за шаран. За стандартен риболов на платика и бабушка дължини на повода от 20 и 25 сантиметра са перфектни.